حل المسائل کتاب مقاومت مصالح پیشرفته (الاستیسیته) اوگرال  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح پیشرفته (الاستیسیته) اوگرال


کتاب موجود حل المسائل جامع و کامل کتاب مقاومت مصالح پیشرفته اوگرال می باشد. این کتاب یک مرجع اصلی برای درس الاستیسیته برای دانشجویان فنی مهندسی می باشد. کتاب پیش رو تمامیه تمرین های 13 فصل اخرین ویرایش منتشر شده به صورت تایپ شده شامل می شود. حل المسائل الاستیسیته اوگرال ، حل المسائل الاستیسیته اوگرال ،  حل المسائل الاستیسیته اوگرال ، حل المسائل الاستیسیته اوگرا

ادامه مطلب  

حل المسائل دینامیک مریام ویرایش 8  

حل المسائل دینامیک مریام ویرایش 8


       حل المسائل دینامیک مریام ویرایش 8دینامیک شاخه ای علوم مهندسی است که به حرکت شناسی و دلایل آن پرداخته و به سرعت و نیروهای وارد بر یک ذره یا سیستم می پردازد. به طور کلی حرکت یک ذره را از دو دیدگاه می توان بررسی نمود. دیدگاه سینماتیکی که فقط به بررسی سرعت شناسی پرداخته و به دلایل آن نمی پردازد و دیدگاه سینتیک که نیروها و عوامل ایجادکننده ی حرکت را بررسی می کنند. یعنی هر ذره یا جسم

ادامه مطلب  

پروژه الکترونیک راه اندازی 7segment mpx4 با avr atmega16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژن  

پروژه الکترونیک راه اندازی 7segment mpx4 با avr atmega16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژن


پروژه الکترونیک راه اندازی ۷segment mpx4 با avr atmega16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژناطلاعات پروژه:نام پروژه: پروژه الکترونیک راه اندازی ۷segment mpx4 با avr atmega16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژنمقطع: کارشناسیرشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار - مهندسی برق تمام گرایش هادرس: آزمایشگاه ریز پردازنده - تمامی آزمایشگاه های رشته برق و کامپیوتر که با avr مرتبط هستند. ش

ادامه مطلب  

پروژه الکترونیک چگونگی کار با Interupt (وقفه) در avr atmega16  

پروژه الکترونیک چگونگی کار با Interupt (وقفه) در avr atmega16


پروژه الکترونیک چگونگی کار با Interupt (وقفه) در avr atmega16اطلاعات پروژه:نام پروژه: پروژه الکترونیک چگونگی کار با Interupt (وقفه) در avr atmega16مقطع: کارشناسیرشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار - مهندسی برق تمام گرایش هادرس: آزمایشگاه ریز پردازنده - تمامی آزمایشگاه های رشته برق و کامپیوتر که با avr مرتبط هستند. شرح پروژه:در این پروژه، ابتدا مدار را در محیط پروتئوس پیاده سازی کرده ایم. ف

ادامه مطلب  

پروژه الکترونیک شمارنده ۴ رقمی با avr atmega16 و ۷segment  

پروژه الکترونیک شمارنده ۴ رقمی با avr atmega16 و ۷segment


پروژه الکترونیک شمارنده ۴ رقمی با avr atmega16 و ۷segmentاطلاعات پروژه:نام پروژه: پروژه الکترونیک شمارنده ۴ رقمی با avr atmega16 و ۷segmentمقطع: کارشناسیرشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار - مهندسی برق تمام گرایش هادرس: آزمایشگاه ریز پردازنده - تمامی آزمایشگاه های رشته برق و کامپیوتر که با avr مرتبط هستند.شرح پروژه:در این پروژه، ابتدا مدار را در محیط پروتئوس پیاده سازی کرده ایم. فایل پروتئوس

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل مکانیک سیالات فرانک وایت Frank White  

دانلود حل المسائل مکانیک سیالات فرانک وایت Frank White


دانلود حل المسائل مکانیک سیالات فرانک وایت Frank White این مجموعه دارای سه حل المسائل می باشد پنجم - ششم - هفتم - هشتمدر این مجموعه حل المسائل ویرایش پنجم و هفتم می باشد و ویرایش ششم فقط فصل 1 حل شده است و ویرایش هشتم فقط فصل 1 و 2 حل شده است تعداد صفحات : 876 - 118 - 1008 - 70زبان: لاتینفرمت: pdfویرایش: پنجم - ششم - هفتم - هشتمعنوان لایتن: Fluid mechanicsنویسنده: فرانک وایت - Frank White   

ادامه مطلب  

پروژه الکترونیک راه اندازی 7segment mpx4 با avr atmega16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژن  

پروژه الکترونیک راه اندازی 7segment mpx4 با avr atmega16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژن


پروژه الکترونیک راه اندازی ۷segment mpx4 با avr atmega16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژناطلاعات پروژه:نام پروژه: پروژه الکترونیک راه اندازی ۷segment mpx4 با avr atmega16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژنمقطع: کارشناسیرشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار - مهندسی برق تمام گرایش هادرس: آزمایشگاه ریز پردازنده - تمامی آزمایشگاه های رشته برق و کامپیوتر که با avr مرتبط هستند. ش

ادامه مطلب  

پروژه الکترونیک راه اندازی 7segment mpx4 با avr atmega16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژن  

پروژه الکترونیک راه اندازی 7segment mpx4 با avr atmega16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژن


پروژه الکترونیک راه اندازی ۷segment mpx4 با avr atmega16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژناطلاعات پروژه:نام پروژه: پروژه الکترونیک راه اندازی ۷segment mpx4 با avr atmega16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژنمقطع: کارشناسیرشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار - مهندسی برق تمام گرایش هادرس: آزمایشگاه ریز پردازنده - تمامی آزمایشگاه های رشته برق و کامپیوتر که با avr مرتبط هستند. ش

ادامه مطلب  

پروژه الکترونیک چگونگی کار با Interupt (وقفه) در avr atmega16  

پروژه الکترونیک چگونگی کار با Interupt (وقفه) در avr atmega16


پروژه الکترونیک چگونگی کار با Interupt (وقفه) در avr atmega16اطلاعات پروژه:نام پروژه: پروژه الکترونیک چگونگی کار با Interupt (وقفه) در avr atmega16مقطع: کارشناسیرشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار - مهندسی برق تمام گرایش هادرس: آزمایشگاه ریز پردازنده - تمامی آزمایشگاه های رشته برق و کامپیوتر که با avr مرتبط هستند. شرح پروژه:در این پروژه، ابتدا مدار را در محیط پروتئوس پیاده سازی کرده ایم. ف

ادامه مطلب  

پروژه الکترونیک شمارنده ۴ رقمی با avr atmega16 و ۷segment  

پروژه الکترونیک شمارنده ۴ رقمی با avr atmega16 و ۷segment


پروژه الکترونیک شمارنده ۴ رقمی با avr atmega16 و ۷segmentاطلاعات پروژه:نام پروژه: پروژه الکترونیک شمارنده ۴ رقمی با avr atmega16 و ۷segmentمقطع: کارشناسیرشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار - مهندسی برق تمام گرایش هادرس: آزمایشگاه ریز پردازنده - تمامی آزمایشگاه های رشته برق و کامپیوتر که با avr مرتبط هستند.شرح پروژه:در این پروژه، ابتدا مدار را در محیط پروتئوس پیاده سازی کرده ایم. فایل پروتئوس

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل سیستم های مخابراتی کارلسون Carlson ویرایش پنجم  

دانلود حل المسائل سیستم های مخابراتی کارلسون Carlson ویرایش پنجم


دانلود حل المسائل کتاب سیستم های مخابراتی بروس کارلسون این مجموعه دارای حل المسائل ویرایش چهارم و پنجم و کتاب سیستم های مخابراتی ویرایش پنجم می باشد تعداد صفحات : 299 + 260 + 954فرمت : PDFزبان: لایننویرایش : چهارم و پنجمعنوان لاتین : Communication Systems, An Introduction to Signals and Noise in Electrical Communicationنویسندگان : بروس کارلسون - پل کریلی  -   Bruce Carlson - Paul Crilly  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل اصول الکترومغناطیس سادیکو Sadiku  

دانلود حل المسائل اصول الکترومغناطیس سادیکو Sadiku


دانلود حل المسائل کتاب اصول الکترومغناطیس سادیکو Sadiku این مجموعه دارای چهار حل المسائل برای ویرایش های 3 - 4 - 5 - 6 می باشد تعداد صفحات به ترتیب : 422 - 112 - 508 - 502فرمت : PDF - JPG - دستنویسزبان : لاتینویرایش : سوم - چهارم - پنجم - ششمعنوان لاتین : Elements Of Electromagneticsنویسنده : متیو سادیکو - Matthew Sadiku  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل جبر خطی هاوارد آنتون Howard Anton  

دانلود حل المسائل جبر خطی هاوارد آنتون Howard Anton


دانلود حل المسائل کتاب جبر خطی هاوارد آنتون Howard Anton این مجموعه شامل 2 حل المسائل می باشد ویرایش نهم و دهم که فقط شامل حل تمارین فرد کتب می باشند تعداد صفحات : 386 + 265فرمت : PDFزبان : لاتینعنوان لاتین : Elementary Linear Algebraنویسنده : هاوارد آنتون - Howard Anton  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل Probability, Random Variables and Stochastic Processes Athanasios Papoulis  

دانلود حل المسائل Probability, Random Variables and Stochastic Processes Athanasios Papoulis


دانلود حل المسائل Probability, Random Variables and Stochastic Processes Athanasios Papoulis این مجموعه شامل 2 حل المسائل برای ویرایش چهارم می باشد مولف : پاپولیسویرایش : چهارمتعداد صفحات : 186 + 261فرمت : pdf عنوان لاتین : Probability, Random Variables and Stochastic Processesنویسندگان: آتاناسیوس پاپولیس (نویسنده)، یونیکریشنا پیلای (نویسنده)Athanasios Papoulis (Author), S. Unnikrishna Pillai (Author) 

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل تهویه مطبوع و تبرید ویلبرت استوکر Wilbert Stoecker  

دانلود حل المسائل تهویه مطبوع و تبرید ویلبرت استوکر Wilbert Stoecker


دانلود حل المسائل کتاب تهویه مطبوع و تبرید ویلبرت استوکر توضیح اینکه این حل المسائل، تمرینات فصل های 2 الی 21 کتاب درسی را پوشش می دهد.تعداد صفحات : 161فرمت : PDFزبان: لاتینویرایش: دومعنوان لاتین : Refrigeration and AIr Conditioningنویسندگان : ویلبرت استوکر ، جرولد جونز - Wilbert Stoecker - Jerold Jones

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل آمار و احتمال Morris DeGroot  

دانلود حل المسائل آمار و احتمال Morris DeGroot


دانلود حل المسائل آمار و احتمال Morris DeGroot این مجموعه دارای 2 حل المسائل ویرایش سوم و چهارم می باشد تعداد صفحات : 447 + 405فرمت: PDFزبان: لاتینویرایش : سوم و چهارمعنوان لاتین : Probability and statisticsنویسندگان: موریس دگروت ، مارک اسکرویش - Morris DeGroot - Mark Schervish  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل مقاومت مصالح James Gere و Barry Goodno  

دانلود حل المسائل مقاومت مصالح James Gere و Barry Goodno


دانلود حل المسائل مقاومت مصالح James Gere و Barry Goodno این محصول شامل دو حل المسائل برای ویرایش های هفتم و هشتم کتاب می باشد. تعداد صفحات : 950+ 1170فرمت : PDFزبان: لاتینویرایش: هفتم و هشتمعنوان لاتین : MECHANICS OF MATERIALSنویسندگان: جیمز گر ، باری گودنو - James Gere, Barry Goodno  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل Discrete Event System Simulation Jerry Banks  

دانلود حل المسائل Discrete Event System Simulation Jerry Banks


دانلود حل المسائل کتاب شبیه سازی رویدادهای گسسته جری بنکز توجه داشته باشید این حل المسائل تمرینات فصلهای 4، 13 و 14 را پوشش نمی دهد.تعداد صفحات: 69فرمت : PDFزبان : لاتینویرایش : سومعنوان لاتین: Discrete Event System Simulation نویسندگان : جری بنکس ، جان کارسون ، باری ال نلسون ، دیوید نیکولJerry Banks, John Carson, Barry L. Nelson, David Nicol   

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب تحلیل مدار مهندسی دیوید ایروین David Irwin  

دانلود حل المسائل کتاب تحلیل مدار مهندسی دیوید ایروین David Irwin


دانلود حل المسائل کتاب تحلیل مدار مهندسی دیوید ایروین David Irwin این مجموعه دارای پنج فایل می باشد، یکی برای ویرایش 10، دو تا برای ویرایش 9، یکی برای ویرایش 8 و دیگری برای ویرایش 7 کتاب. لازم به توضیح هست که حل المسائل ویرایش دهم شامل فصل های  1-2-3-4-5-6-7-8-9 11-12 کتاب می باشد. تعداد صفحات ویرایش هفتم : 1191تعداد صفحات ویرایش هشتم: 1254تعداد صفحات ویرایش نهم پارت 1: 1368تعداد صفحات و

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب مقدمه ای بر فیزیک و قطعات نیمه هادی دونالد نیمن ویرایش چهارم  

دانلود حل المسائل کتاب مقدمه ای بر فیزیک و قطعات نیمه هادی دونالد نیمن ویرایش چهارم


دانلود حل المسائل کتاب مقدمه ای بر فیزیک و قطعات نیمه هادی دونالد نیمن ویرایش چهارم این مجموعه دارای 2 حل المسائل ویرایش سوم و ویرایش چهارم می باشدتعداد صفحات: 188 + 203فرمت: PDFزبان: لاتینویرایش: سوم - چهارمعنوان لاتین: Semiconductor Physics and Devices Basic Principlesنویسنده: دونالد نیمن - Donald Neamen   

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب دینامیک ذره لونی Loney  

دانلود حل المسائل کتاب دینامیک ذره لونی Loney


دانلود حل المسائل کتاب دینامیک ذره لونی Loney فرمت حل المسائل این کتاب بصورت عکس می باشدتعداد صفحات: 436فرمت: pdfزبان: لاتینعنوان لاتین: Dynamics of a Particleنویسنده: سیدنی لوکتون لونی - Sidney Luxton Loney  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل Discrete Event System Simulation Jerry Banks  

دانلود حل المسائل Discrete Event System Simulation Jerry Banks


دانلود حل المسائل کتاب شبیه سازی رویدادهای گسسته جری بنکز توجه داشته باشید این حل المسائل تمرینات فصلهای 4، 13 و 14 را پوشش نمی دهد.تعداد صفحات: 69فرمت : PDFزبان : لاتینویرایش : سومعنوان لاتین: Discrete Event System Simulation نویسندگان : جری بنکس ، جان کارسون ، باری ال نلسون ، دیوید نیکولJerry Banks, John Carson, Barry L. Nelson, David Nicol   

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب تحلیل مدار مهندسی دیوید ایروین David Irwin  

دانلود حل المسائل کتاب تحلیل مدار مهندسی دیوید ایروین David Irwin


دانلود حل المسائل کتاب تحلیل مدار مهندسی دیوید ایروین David Irwin این مجموعه دارای پنج فایل می باشد، یکی برای ویرایش 10، دو تا برای ویرایش 9، یکی برای ویرایش 8 و دیگری برای ویرایش 7 کتاب. لازم به توضیح هست که حل المسائل ویرایش دهم شامل فصل های  1-2-3-4-5-6-7-8-9 11-12 کتاب می باشد. تعداد صفحات ویرایش هفتم : 1191تعداد صفحات ویرایش هشتم: 1254تعداد صفحات ویرایش نهم پارت 1: 1368تعداد صفحات و

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب مقدمه ای بر فیزیک و قطعات نیمه هادی دونالد نیمن ویرایش چهارم  

دانلود حل المسائل کتاب مقدمه ای بر فیزیک و قطعات نیمه هادی دونالد نیمن ویرایش چهارم


دانلود حل المسائل کتاب مقدمه ای بر فیزیک و قطعات نیمه هادی دونالد نیمن ویرایش چهارم این مجموعه دارای 2 حل المسائل ویرایش سوم و ویرایش چهارم می باشدتعداد صفحات: 188 + 203فرمت: PDFزبان: لاتینویرایش: سوم - چهارمعنوان لاتین: Semiconductor Physics and Devices Basic Principlesنویسنده: دونالد نیمن - Donald Neamen   

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب دینامیک ذره لونی Loney  

دانلود حل المسائل کتاب دینامیک ذره لونی Loney


دانلود حل المسائل کتاب دینامیک ذره لونی Loney فرمت حل المسائل این کتاب بصورت عکس می باشدتعداد صفحات: 436فرمت: pdfزبان: لاتینعنوان لاتین: Dynamics of a Particleنویسنده: سیدنی لوکتون لونی - Sidney Luxton Loney  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب شیمی ویتن Whitten  

دانلود حل المسائل کتاب شیمی ویتن Whitten


دانلود حل المسائل کتاب شیمی ویتن Whitten این حل المسائل دارای 28 فصل می باشد که فقط تمرینات زوج در آن حل شده استتعداد صفحات: 451فرمت: PDFزبان: لاتینویرایش : دهمعنوان لاتین: Chemistryنویسندگان: کنت ویتن، ریموند دیس، لری پک، جورج استنلیKenneth W. Whitten, Raymond E. Davis, M. Larry Peck, George G. Stanley,

ادامه مطلب  

پاورپوینت 25 اسلایدی در مورد کتبخانه ملی اتریش و معماریِ خاص آن  

پاورپوینت 25 اسلایدی در مورد کتبخانه ملی اتریش و معماریِ خاص آن


پاورپوینت 25 اسلایدی در مورد کتا بخانه ملی اتریش و معماریِ خاص آناین پاورپوینت به صورت کامل به معرفی این مکان پرداخته و دارای عکس های زیادی می باشد در قسمتی از این پاورپوینت می خوانیم:ساختمان:  ساختمان كتابخانه در سال ۱۷۲۳ در دربار وین بر پا شد و از آن تاریخ تاكنون گسترش یافته است. آخرین گسترش، چهار طبقه زیر زمین است كه گنجایش ۴ میلیون كتاب را دارد. در سال ۱۹۹۲ نیز

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل شیمی تجزیه دیوید هاروی David Harvey  

دانلود حل المسائل شیمی تجزیه دیوید هاروی David Harvey


دانلود حل المسائل کتاب شیمی تجزیه دیوید هاروی تعداد صفحات : 250فرمت : PDFزبان : لاتینویرایش: دومعنوان لاتین : Modern Analytical Chemistryنویسنده : دیوید هاروی - David Harvey  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل آمار تجاری در عمل باورمن Bruce Bowerman  

دانلود حل المسائل آمار تجاری در عمل باورمن Bruce Bowerman


دانلود حل المسائل کتاب آمار تجاری در عمل باورمن Bruce Bowerman تعداد صفحات : 278زبان : لاتینفرمت : PDFویرایش: هفتمعنوان لاتین : Business Statistics in Practiceنویسندگان : بروس بوومرن - ریچارد اوکانل - امیلی مورفریBruce Bowerman Richard OConnell, Emilly Murphree  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل شیمی آلی پائولا یورکانیس Paula Yurkanis Bruice  

دانلود حل المسائل شیمی آلی پائولا یورکانیس Paula Yurkanis Bruice


دانلود حل المسائل کتاب شیمی آلی پائولا یورکانیس Paula Yurkanis Bruice تعداد صفحات : 888فرمت : PDFزبان : لاتینویرایش : هفتمعنوان لاتین : Organic Chemistryنویسنده : پائولا یورکانیس بروژ  -  Paula Yurkanis Bruice  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل نظریه سیستم خطی ویلسون راگ Wilson Rugh  

دانلود حل المسائل نظریه سیستم خطی ویلسون راگ Wilson Rugh


دانلود حل المسائل کتاب نظریه سیستم خطی ویلسون راگ تعداد صفحات : 106فرمت : PDFزبان : لاتینویرایش : دومعنوان لاتین : Linear System Theoryنویسنده : ویلسون راگ - Wilson Rugh  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل مقدمه ای بر نظریه دسته بندی Harold Simmons  

دانلود حل المسائل مقدمه ای بر نظریه دسته بندی Harold Simmons


دانلود حل المسائل کتاب مقدمه ای بر نظریه دسته بندی هارولد سیمونز تعداد صفحات : 173فرمت : PDFزبان : لاتینعنوان لاتین : Introduction to Category Theoryنویسنده : هارولد سیمونز - Harold Simmons   

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل ضروریات مذاکره روی لوئیکی Roy Lewicki  

دانلود حل المسائل ضروریات مذاکره روی لوئیکی Roy Lewicki


دانلود حل المسائل کتاب ضروریات مذاکره روی لوئیچی Roy Lewicki تعداد صفحات : 80فرمت : PDFزبان : لاتینویرایش : ششمعنوان لاتین : Essentials of Negotiationنویسندگان : روی لوئیکی ، بروس بری ، دیوید ساندرزRoy Lewicki, Bruce Barry, David Saunders  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل ماشین های الکتریکی پی سی سن ویرایش سوم  

دانلود حل المسائل ماشین های الکتریکی پی سی سن ویرایش سوم


دانلود حل المسائل ماشین های الکتریکی پی سی سن ویرایش سوم  تعداد صفحات : 198فرمت : pdf + دستنویسزبان : لاتینویراریش: سومعنوان لاتین : Electric Machines and Power Electronicsنویسنده : پی سی سن - P. C. Sen  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل مبانی مدارهای الکتریکی چارلز الكساندر Charles Alexander  

دانلود حل المسائل مبانی مدارهای الکتریکی چارلز الكساندر Charles Alexander


دانلود حل المسائل مبانی مدارهای الکتریکی چارلز الكساندر Charles Alexander تعداد صفحات : 1972فرمت : PDFزبان : لاتینویرایش : پنجمعنوان لاتین: Electric Circuitsنویسندگان: چارلز الكساندر ، متیو سادیكو - Charles Alexander - Matthew Sadiku  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل مثلثات ران لارسون Trigonometry  

دانلود حل المسائل مثلثات ران لارسون Trigonometry


دانلود حل المسائل کتاب مثلثات ران لارسون Trigonometry تعداد صفحات : 480فرمت : PDFزبان : لاتینویرایش : نهمعنوان لاتین : Trigonometryنویسنده : ران لارسون - Ron Larson  

ادامه مطلب  

حل المسائل آیرودینامیک اندرسون  

حل المسائل آیرودینامیک اندرسون


 حل المسائل آیرودینامیک اندرسونرشته مهندسی مکانیکفایل pdfتعداد صفحه 135زبان : انگلیسی

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل طراحی و تجزیه و تحلیل راکتور شیمیایی Gilbert Froment  

دانلود حل المسائل طراحی و تجزیه و تحلیل راکتور شیمیایی Gilbert Froment


دانلود حل المسائل طراحی و تجزیه و تحلیل راکتور شیمیایی Gilbert Froment تعداد صفحات: 262فرمت: pdfزبان: لاتینویرایش: سومعنوان لاتین: Chemical Reactor Analysis and Designنویسندگان: گیلبرت فریشن؛ کنت بویسوف؛ جوری وایلد Gilbert Froment; Kenneth Bischoff; Juray De Wilde  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب انتخاب مواد در طراحی مکانیکی مایکل اشبی ویرایش پنجم  

دانلود حل المسائل کتاب انتخاب مواد در طراحی مکانیکی مایکل اشبی ویرایش پنجم


دانلود حل المسائل کتاب انتخاب مواد در طراحی مکانیکی مایکل اشبی ویرایش پنجم تعداد صفحات: 128فرمت: PDFزبان: لاتینعنوان لاتین: Materials Selection in Mechanical Designنویسنده: مایکل اشبی - Michael Ashby  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب انتخاب مواد در طراحی مکانیکی مایکل اشبی ویرایش چهارم  

دانلود حل المسائل کتاب انتخاب مواد در طراحی مکانیکی مایکل اشبی ویرایش چهارم


دانلود حل المسائل کتاب انتخاب مواد در طراحی مکانیکی مایکل اشبی تعداد صفحات: 96فرمت: PDFزبان: لاتینویرایش: چهارمعنوان لاتین: Materials Selection in Mechanical Designنویسندگان: مایکل اشبی - Michael Ashby  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب مهندسی مواد مایکل اشبی ویرایش سوم  

دانلود حل المسائل کتاب مهندسی مواد مایکل اشبی ویرایش سوم


دانلود حل المسائل کتاب مهندسی مواد مایکل اشبی ویرایش سوم تعداد صفحات: 211فرمت: PDFزبان: لاتینویرایش: سومعنوان لاتین: Materialsنویسندگان: مایکل اشبی، هیو شرکیف - Michael Ashby, Hugh Shercliff  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب اقتصاد کلان بوردا ویرایش ششم  

دانلود حل المسائل کتاب اقتصاد کلان بوردا ویرایش ششم


دانلود حل المسائل کتاب اقتصاد کلان بوردا ویرایش ششم تعداد صفحات: 65فرمت: pdfزبان: لاتینویرایش: ششمعنوان لاتین: Macroeconomicsنویسندگان: مایکل بوردا، چارلز ویلوزوس - Michael Burda, Charles Wyplosz  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب مدیریت و حسابداری صنعتی Bhimani  

دانلود حل المسائل کتاب مدیریت و حسابداری صنعتی Bhimani


دانلود حل المسائل کتاب مدیریت و حسابداری صنعتی Bhimani تعداد صفحات: 336فرمت: PDFزبان: لاتینویرایش: پنجمعنوان لاتین: Management and Cost Accountingنویسندگان: آلنور بیمانی، چارلز هورنگرن، سریکانت دانا، جورج فاسترAlnoor Bhimani, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster     

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب مدیریت مالی بین المللی Bekaert  

دانلود حل المسائل کتاب مدیریت مالی بین المللی Bekaert


دانلود حل المسائل کتاب مدیریت مالی بین المللی Bekaert تعداد صفحات: 145فرمت: PDFزبان: لاتینویرایش دومعنوان لاتین: International Financial Managementنویسندگان: گئر بکرت - رابرت هودریک - Geert Bekaert - Robert Hodrick

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب مدیریت مالی جاناتان برک و پیتر دمارزو  

دانلود حل المسائل کتاب مدیریت مالی جاناتان برک و پیتر دمارزو


دانلود حل المسائل کتاب مدیریت مالی جاناتان برک و پیتر دمارزو تعداد صفحات: 360فرمت: PDFزبان: لاتینویرایش: دومعنوان لاتین: Corporate Financeنویسندگان: جاناتان برک - پیتر دمرزو - Jonathan Berk - Peter DeMarzo 

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب اقتصاد خرد دیوید بسانکو ویرایش پنجم  

دانلود حل المسائل کتاب اقتصاد خرد دیوید بسانکو ویرایش پنجم


دانلود حل المسائل کتاب اقتصاد خرد دیوید بسانکو ویرایش پنجم تعداد صفحات: 403فرمت: PDFزبان: لاتینویرایش: پنجمعنوان لاتین: Microeconomicsنویسندگان: دیوید بیساكو رونالد برایتیگام - David Besanko - Ronald Braeutigam

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب طراحی مکانیکی ماشین ها و قطعات ماشین جک کولینز  

دانلود حل المسائل کتاب طراحی مکانیکی ماشین ها و قطعات ماشین جک کولینز


دانلود حل المسائل کتاب طراحی مکانیکی ماشین ها و قطعات ماشین جک کولینز تعداد صفحات: 912فرمت: PDFزبان: لاتینویرایش: دومعنوان لاتین: Mechanical Design of Machine Elements and Machinesنویسندگان: جک کالینز، هنری راسببی، جورج استابJack Collins - Henry Busby - George Staab

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب Quanta ، ماده و تغییر  

دانلود حل المسائل کتاب Quanta ، ماده و تغییر


دانلود حل المسائل کتاب Quanta ، ماده و تغییر تعداد صفحات: 500فرمت: PDFزبان: لاتینویرایش : اولعنوان لاتین: accompany Quanta, Matter & Changeنویسندگان: چارلز تراپ، مارشال كادی، كارمن جونتا - Charles Trapp, Marshall Cady, Carmen Giunta  

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب جبر خطی دیوید لای  

دانلود حل المسائل کتاب جبر خطی دیوید لای


دانلود حل المسائل کتاب جبر خطی دیوید لای تعداد صفحات: 485فرمت: PDFزبان: لاتینویرایش: چهارمعنوان لاتین: Linear Algebra and Its Applicationsنویسنده: توماس پولاسکی- جودیت مک دونالد (دیوید سی. لا) - Thomas Polaski - Judith McDonald (David Lay)

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب نظریه میدان الکترومغناطیس مارکوس زان  

دانلود حل المسائل کتاب نظریه میدان الکترومغناطیس مارکوس زان


دانلود حل المسائل کتاب نظریه میدان الکترومغناطیس مارکوس زان تعداد صفحات: 302فرمت: PDFزبان: لاتینویرایش: اولعنوان لاتین: Electromagnetic Field Theoryنویسنده: مارکوس زان  Markus Zahn

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1